Bài giảng Tài chính công

179

Bài giảng Tài chính công gồm 5 chương được sắp xếp hợp lý, phù hợp cho người học nhập môn.

Tải tài liệu bài giảng Tài chính công miễn phí

Tải tài liệu bài giảng Tài chính công miễn phí

Nội dung bài giảng Tài chính công gồm:

Chương 1: Tổng quan ngân sách nhà nước.
Chương 2: Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước.
Chương 3: Hệ thống thu ngân sách nhà nước.
Chương 4: Hệ thống chi ngân sách nhà nước.
Chương 5: Cân đối ngân sách.

Tài chính công là các hoạt động thu chi bằng tiền của Nhà nước, phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng vốn có không nhằm mục tiêu thu lợi nhuận của Nhà nước đối với xã hội.

Trong đó, ngân sách nhà nước là công cụ huy động nguồn tài chính của nhà nước nhằm hình thành quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Ngân sách nhà nước cũng là một đạo luật tài chính cơ bản do Quốc Hội quyết định, thông qua các khoản thu chi tài chính của nhà nước được thực hiện trong một tài khoá.

Download miễn phí bài giảng Tài chính công:
Powerpoint – LINK DOWNLOAD

Đánh giá bài viết