Đề thi môn Luật Kinh tế trắc nghiệm

153
Đề thi môn Luật Kinh tế trắc nghiệm

Tài liệu gồm 4 bài pdf (trắc nghiệm tổng quan, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, đầu tư, phá sản) và 1 bài word tự luận. Đáp án được đánh dấu sẵn trong tài liệu.

Đề thi môn Luật Kinh tế trắc nghiệm miễn phí

Môn học Luật Kinh tế được giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng thường được chia ra thành 2 phần:

  1. Pháp luật đại cương, giới thiệu tổng quan về pháp luật, vai trò và chức năng của pháp luật trong xã hội, nguồn luật, cấu trúc các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
  2. Luật Kinh tế, cung cấp kiến cơ bản về các loại hình doanh nghiệp, pháp luật về phá sản doanh nghiệp cũng như giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại…

Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn với Bài giảng Luật Kinh tế

Download miễn phí Đề thi môn Luật Kinh tế:
LINK DOWNLOAD

Đánh giá bài viết