Bài giảng Quản trị học

225
Bài giảng Quản trị học miễn phí

Bạn cần tìm tài liệu để học Quản trị học thì nên tham khảo ngay slide bài giảng Quản trị học của TS. Phan Thị Minh Châu.

Với bài giảng Quản trị học bạn sẽ được giới thiệu về:

  • Những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu.
  • Tiến trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong môi trường luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình là sử dụng hiệu quả nguồn lực có giới hạn.

Nội dung bài giảng Quản trị học gồm 8 chương:

  • Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị
  • Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị
  • Chương 3: Môi trường tác động vào tổ chức
  • Chương 4: Quyết định quản trị
  • Chương 5: Chức năng hoạch định
  • Chương 6: Chức năng tổ chức
  • Chương 7: Chức năng điều khiển
  • Chương 8: Chức năng kiểm soát

Download miễn phí bài giảng Quản trị học file .rar:
LINK DOWNLOAD

Đánh giá bài viết