Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần là gì?

Khái niệm Công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ...
Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất. Dưới đây là một số cách tiếp cận...
Tiểu sử ngắn của Elinor Ostrom Nobel Kinh tế năm 2009

Tiểu sử ngắn của Elinor Ostrom Nobel Kinh tế năm 2009

Elinor Ostrom, sinh ngày 7/8/1933, là một nhà kinh tế chính trị và giáo sư tại ĐH Indiana và ĐH Bang Arizona. Nền tảng giáo dục của Elinor...
Phân loại quảng cáo theo thông điệp như thế nào

Phân loại quảng cáo theo thông điệp như thế nào

Quảng cáo là gì? Theo Robert Leduc: “Quảng cáo là tất cả những phương tiện thông tin và thuyết phục quần chúng mua một món hàng hay một...
Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành

Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành

Căn cứ vào chủ thể phát hành có thể phân loại chứng khoán thành 3 nhóm lớn: Chứng khoán chính phủ & chính quyền địa phương Là các chứng...
Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn

Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn

Căn cứ vào tính chất huy động vốn, có thể phân loại chứng khoán thành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và các chứng khoán phái sinh. Chứng...
Tỷ lệ nội địa hóa là gì

Tỷ lệ nội địa hóa là gì?

Tỷ lệ nội địa hóa là tỷ lệ sử dụng các nguyên vật liệu và phụ tùng công nghiệp sản xuất trong nước so với nhập khẩu. Trong...
Các yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia

Các yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc...

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm rất rộng. Theo TS. Vũ Thành Tự Anh (2009, Bài giảng Fulbright): Năng lực cạnh tranh đo lường khả năng và...
Truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng và các phương tiện truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng là gì Truyền thông đại chúng là những phương pháp truyền thông chuyển tải thông điệp đến những nhóm đông người. Các phương tiện...
Cách chuyển font VNI-Times sang Times New Roman

Cách chuyển font VNI-Times sang Times New Roman

Bạn muốn chuyển font VNI-Times sang Times New Roman mà không cần dùng đến một phần mềm bổ trợ khác? Chuyển font VNI-Times sang Times New Roman chỉ...

XEM NHIỀU NHẤT