Tại sao đường cầu lại dốc xuống từ trái sang phải?

499
Tại sao đường cầu lại dốc xuống từ trái sang phải
Tại sao đường cầu lại dốc xuống từ trái sang phải

Đường cầu dốc xuống từ trái sang phải thể hiện sự nghịch biến giữa giá cả và số lượng hàng hóa, với điều kiện các yếu tố khác không đổi (other things remaining constant), được giải thích bằng hai lý do:

  1. Hiệu ứng thay thế (Substitution Effect): Khi giá một loại hàng hóa tăng lên, người tiêu dùng có xu hướng thay thế nó bằng hàng hóa tương tự, như khi giá phở bò tăng lên tôi chuyển sang ăn món khác.
  2. Hiệu ứng thu nhập (Income Effect): Giá tăng nghĩa là thu nhập thực tế (khả năng mua) sẽ giảm, như khi giá xăng dầu tiếp tục tăng hiện nay, có phải bạn sẽ giảm đi xe lại và cả những hàng hóa khác?
Đánh giá bài viết