Điều gì làm sản lượng tăng lên hoặc giảm xuống theo quan điểm các nhà kinh tế học trọng cung

Một nền kinh tế có thể tăng GDP bằng cách tăng tổng số giờ mỗi cá nhân làm việc (lao động), tăng số nhà máy và thiết bị sử dụng (vốn), hay bằng cách tăng hiệu quả theo cách mà vốn và lao động được sử dụng (TFP).

Những nhà kinh tế học trọng cung tập trung vào điều quan tâm: Làm thế nào để tăng trưởng tất cả 3 yếu tố này, nhằm tăng tổng sản lượng tiềm năng.

Một phương pháp đã được thử nghiệm là việc cắt giảm thuế suất. Dựa trên lập luận, thuế suất thấp hơn cho phép mọi người trong khu vực tư nhân giữ được nhiều hơn những gì họ nhận được, việc giảm nhẹ thuế cung cấp cho các công dân có động cơ mạnh mẽ để làm việc nhiều giờ hơn (vì vậy làm tăng lao động), tiết kiệm và đầu tư nhiều hơn thu nhập của họ (vì vậy làm tăng vốn) và dành sự chú ý nhiều hơn vào cải tiến mọi thứ (tăng tính hiệu quả).

Tuy nhiên, không ít nhà kinh tế học đã có ý kiến đối nghịch hoàn toàn, rằng đầu tư nên được dẫn dắt bởi chính phủ (ví dụ vào cơ sở hạ tầng công cộng, giáo dục và R&D) có thể là cách tốt nhất để xây dựng trữ lượng vốn, tăng cường lực lượng lao động, và thúc đẩy cải tiến. Điều này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Họ cũng có những đề xuất khác biệt trong việc sử dụng tối ưu chính sách công trong việc đẩy mạnh sản lượng tiềm năng.

Đánh giá bài viết