Sách Điểm bùng phát Malcolm Gladwell

156

Sách Điểm bùng phát

Định dạng: pfd
Thuộc sách: xã hội học
Nội dung: xem giới thiệu
Tổng lượt download: 19826

GIỚI THIỆU SÁCH ĐIỂM BÙNG PHÁT

Trong Điểm bùng phát (The Tipping point) Malcolm Gladwell giải thích những điều nhỏ bé có thể tạo nên khác biệt bằng 3 thành phần: Quy luật thiểu số, Yếu tố kết dính và Sức mạnh hoàn cảnh.

Phần đông người ta bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường sống hơn là gia đình.

Câu chuyện về: Lối sống bàng quan của người đô thị và Kitty Genovese

Đánh giá bài viết