Lợi ích to lớn khi xác định mục tiêu cho bản thân

166

Câu chuyện nghiên cứu ở ĐH Yale (Connecticut, Mỹ) về tầm quan trọng của việc xác định rõ mục tiêu dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp.

Lợi ích to lớn khi xác định rõ ràng mục tiêu cho bản thân

Câu chuyện nghiên cứu ở ĐH Yale năm 1952

Vào năm 1952, Đại học Yale thực hiện một nghiên cứu đối với những sinh viên tốt nghiệp, trong đó chỉ có 3% sinh viên xác định được rõ ràng mục tiêu cho định hướng bản thân. Còn đến 97% sinh viên vẫn mơ hồ về mục tiêu của mình sau khi tốt nghiệp.

Hai mươi năm sau, Yale khảo sát tiếp với chính những sinh viên này. Kết quả thu được đem đến một bất ngờ lớn: tổng thu nhập của 3% sinh viên có mục tiêu rõ ràng cao hơn 3 lần tổng số thu nhập của 97% sinh viên chưa xác định được mục tiêu của mình!

Điều này cho thấy rằng có thể tạo nên sự khác biệt trong cùng một môi trường đào tạo khi xác định rõ ràng mục tiêu cho bản thân mình.

Xác định rõ ràng mục tiêu cho bản thân sẽ định hướng con đường đi…

Việc xác định rõ ràng mục tiêu cho bản thân sẽ định hướng con đường đi và những nguồn lực cần có để tạo lập sự nghiệp. Đồng thời khi đó khả năng nhận biết các cơ hội tiềm năng cũng nhạy bén hơn.

Xem thêm: Tập trung là dành hết mọi quan tâm, đam mê cho mục tiêu

Đánh giá bài viết