Home Tags The tipping point

Tag: The tipping point

Sách Điểm bùng phát Malcolm Gladwell

Định dạng: pfd Thuộc sách: xã hội học Nội dung: xem giới thiệu Tổng lượt download: 19826 GIỚI THIỆU SÁCH ĐIỂM BÙNG PHÁT Trong Điểm bùng phát (The Tipping point) Malcolm Gladwell...

Lối sống bàng quan của người đô thị và Kitty Genovese năm 1964

Một trong những vụ nổi tiếng nhất trong lịch sử New York là cái chết do bị đâm của một phụ nữ trẻ tên là Kitty Genovese...

XEM NHIỀU NHẤT