Chỉ số phát triển con người HDI là gì

1088

HDI – Chỉ số phát triển con người dùng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia hoặc lãnh thổ. Với giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 1, HDI càng gần 1 nghĩa là trình độ phát triển con người càng cao.

Chỉ số HDI là gì

HDI là gì? HDI – viết tắt của Human development index, là chỉ số phát triển con người, thước đo tổng hợp về sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia hay vùng lãnh thổ trên các phương diện:

  • Thu nhập (thể hiện qua GDP bình quân đầu người);
  • Tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và
  • Sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh) của con người.

HDI là gì? HDI – viết tắt của Human development index, là chỉ số phát triển con người

Cách tính HDI

Chỉ số phát triển con người thực chất là chỉ số trung bình của 3 chỉ số: chỉ số GDP bình quân đầu người; chỉ số tuổi thọ và chỉ số tri thức.

Cụ thể, HDI được tính theo công thức: HDI = 1/3 ( HDI1 + HDI2 + HDI3 )

Trong đó:

HDI1 – chỉ số GDP bình quân đầu người (GDP tính theo phương pháp sức mua tương đương PPP có đơn vị tính là USD).

HDI2 – chỉ số học vấn (chỉ số tri thức) được tính bằng cách bình quân giữa chỉ số tỷ lệ biết chữ (biết đọc, biết viết của dân cư) với quyền số là 2/3 và chỉ số tỷ lệ người lớn (24 tuổi trở lên) đi học với quyền số là 1/3.

HDI3 – chỉ số tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh (kỳ vọng sống tính từ lúc sinh).

HDI nhận giá trị từ 0 đến 1. HDI càng gần 1 có nghĩa là trình độ phát triển con người càng cao, trái lại càng gần 0 nghĩa là trình độ phát triển con người càng thấp.

Chỉ số HDI của Việt Nam

Chỉ số HDI nước ta năm 2015 là 0.683 xếp hạng thứ 115/135 trên thế giới.

Cùng năm, Na Uy đứng thứ nhất với 0.949, Thụy Sĩ thứ hai với 0.939 điểm. Singapore đứng thứ 5 với 0.925, Thái Lan thứ 87 với 0.740 điểm.

Các năm trước, chỉ số HDI của Việt Nam lần lượt là: 0.655 (2010); 0.662 (2011); 0.668 (2012); 0.675 (2013); 0.678 (2014).

HDI Việt Nam từ 1990-2014
HDI Việt Nam từ 1990-2014. Nguồn: hdr.undp.org

Bạn có thể tham khảo miễn phí HDI của các quốc gia qua trang web: http://hdr.undp.org