Hệ số gia tăng vốn đầu ra ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

182
Hệ số gia tăng vốn đầu ra ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
Hệ số gia tăng vốn đầu ra ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) là hệ số xác định mối quan hệ tỷ lệ giữa “Sự thay đổi của quy mô vốn sản xuất” với “Sự thay đổi tổng sản lượng quốc gia”.

Theo Roy Harrod – Evsey Domar, 1940:

ICOR = ΔK / ΔY

Trong đó vốn sản xuất gồm:

  1. Công xưởng, nhà máy;
  2. Trụ sở, cơ quan các đơn vị kinh doanh sản xuất;
  3. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải;
  4. Tồn kho hàng hóa;
  5. Cơ sở hạ tầng.

Các nước đang phát triển thiên về sử dụng lao động nhiều hơn nên ICOR thấp hơn so với các nước phát triển.

Từ những phép biến đổi đại số đơn giản, ta được kết quả:
Tốc độ tăng trưởng gY = s / ICOR
s là tỷ lệ tiết kiệm (s = S.Y)

Như vậy, để đẩy nhanh tăng trưởng thì cần tăng tiết kiệm và giảm ICOR. Chúng ta cũng có thể dự báo tốc độ tăng trưởng hoặc tỷ lệ đầu tư… khi biết các đại lượng khác.

Xem thêm: Kinh tế ngầm (underground economy)

Đánh giá bài viết