Cách dùng Depression cho ‘Suy thoái’

273

Recession và Depression đều mang nghĩa “Suy thoái“. Tất nhiên sẽ có khác đôi chút trong sử dụng. Trước hết, chúng ta nên biết về Depression để hiểu nhiều hơn các cuộc khủng hoảng.